2017-06-30

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - jednolite zasady

Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwana głęboka reforma ochrony danych osobowych. Choć od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowego rozporządzenia i dyrektywy minął już ponad rok, to jednak niewielu z nas poświęca temu zagadnieniu należną uwagę. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Odliczanie rozpoczęte

Zgodnie z treścią rozporządzenia ma ono zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku. To najważniejsza informacja, zwłaszcza że zostało jeszcze trochę czasu na implementację zmian do krajowego porządku prawnego i zapoznanie się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Parlament Europejski i Radę UE. Warto w tym miejscu również dodać, że niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Najważniejsze założenia reformy

Przede wszystkim reforma ma na celu ujednolicenie systemu ochrony danych osobowych. W obecnym stanie rzeczy w państwach członkowskich obowiązują wielorakie ustawy w tym zakresie, choć różnice pomiędzy poszczególnymi regulacjami nie są znaczne. – Od 2018 roku we wszystkich państwach UE będą obowiązywać jednakowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Będą musiały się do nich dostosować zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorcy europejscy, a także przedsiębiorcy spoza Europy, którzy chcieliby działać na rynku europejskim, np. świadcząc obywatelom UE usługi przez internet – zauważa Natalia Zawadzka, adwokat w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Co więcej, wspomniane rozporządzenie nakłada na administratorów danych szereg nowych obowiązków. Jeżeli na przykład dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Administracyjne kary pieniężne

W nowym rozporządzeniu przewidziano również kary pieniężne za naruszenie przepisów. Organ nadzorczy (w Polsce Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) będzie mógł wymierzyć karę w wysokości nawet do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma zawsze kwota wyższa.

Więcej o RODO również na portalu biznestrendy.eu. Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Źródła / odesłania: treść rozporządzenia 2016/679, https://www.lubasziwspolnicy.pl/rozporzadzenie-ogolne-o-ochronie-danych-osobowych/