2017-07-11

Zwrot VAT za nabycie na terenie Unii Europejskiej - jak to zrobić?

Koszty ponoszone w czasie biznesowych podróży na terenie Unii Europejskiej obciążone są podatkiem VAT państwa, w którym daną rzecz lub usługę nabywamy. Jednakże dzięki odpowiednim procedurom możemy odzyskać opłacony podatek od towarów i usług.

Co to jest VAT-REF?

Procedura VAT-Refund pozwala na zwrot podatku VAT, który zapłaciliśmy w danym państwie kupując w nim produkty lub opłacając usługi. Podlega to jednak konkretnym warunkom:

 1. Jako przedsiębiorca starający się o zwrot podatku VAT nie możemy na terenie danego państwa posiadać siedziby firmy, mieć stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego miejsca zamieszkania lub przebywać przez dłuższy okres.
 2. Musimy być czynnym podatnikiem VAT.
 3. Nie możemy dokonywać wyłącznie sprzedaży zwolnionej ani korzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego.

Jeśli spełniamy wszystkie powyższe warunki, aby odzyskać zapłacony VAT należy złożyć (w wersji elektronicznej na stronie e-Deklaracje) do właściwego nam Urzędu Skarbowego formularz VAT-REF, skąd po akceptacji zostanie on przesłany przez organ podatkowy do tożsamej instytucji w kraju, w którym nastąpiła zapłata podatku.

Jeśli chodzi o terminy, wyglądają one następująco:

 • wniosek o zwrot VAT można składać za płatności z okresu od 3 miesięcy do 1 roku,
 • złożenie wniosku VAT-REF w Urzędzie Skarbowym powinno nastąpić najpóźniej do 30 września następnego roku po zakupie,
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego przesyła wniosek do właściwego organu w kraju zakupu w ciągu 15 dni,
 • organy podatkowe w kraju zakupu mają 4 miesiące na podjęcie decyzji dotyczącej zwrotu podatku,
 • zwrot środków następuje w terminie do 10 dni roboczych po akceptacji wniosku.

Za co można odzyskać opłacony VAT?

Będąc w delegacji poza granicami Polski jesteśmy w stanie odzyskać opłacony w danym kraju VAT za:

 • tankowanie samochodu służbowego na stacji paliw, wypożyczenie samochodu, przejazd taksówką, koszty drogowe ponoszone w czasie poruszania się po danym państwie i koszt zakupu biletów na transport publiczny,
 • koszt zakwaterowania w hotelach oraz koszt żywności (w tym również posiłków w restauracjach),
 • opłaty za wstępy na targi i wystawy związane z prowadzoną działalnością,
 • wydatki na artykuły luksusowe, reprezentacyjne i inne (np. art. biurowe),
 • opłaty za części zamienne i niezbędne naprawy.

Aby móc odzyskać opłacony VAT należy posiadać rachunek lub fakturę za zakup. Często wymagane jest, aby taki dokument został dołączony do wniosku VAT-REF.