2017-07-13

Podatek od niezapłaconej faktury - jak to wygląda w praktyce?

W biznesie zdarza się tak, że czasami trafiamy na nie do końca uczciwych kontrahentów. Wykonując naszą pracę, a następnie wystawiając fakturę mamy nadzieję, że zostanie opłacona w terminie. Co zrobić, jeśli tak się nie stanie, a przyjdzie czas opłacenia podatków w niej zawartych?

Co możemy zrobić, gdy kontrahent nie płaci?

Niepłacący kontrahent jest zjawiskiem występującym wszędzie tam, gdzie prowadzi się biznes oparty o współpracę między firmami. Dlatego też warto wiedzieć, jakie mamy możliwości, gdy termin wyszczególniony na fakturze minął, a my wciąż nie otrzymaliśmy należnych nam pieniędzy.

W Polsce do dyspozycji mamy takie narzędzia jak: upomnienia i ponaglenia, wezwania do zapłaty (w tym również przedsądowe), wykorzystanie firm windykacyjnych oraz usługi prawników opracowujących pozwy z powództwa cywilnego. Sprawa niezapłaconych należności może być więc rozwiązana zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej. Jednakże od wystawionej faktury należy się odpowiednim organom państwowym podatek, który należy zapłacić w terminie. Dlatego też w momencie, gdy kontrahent wciąż nie uregulował swoich należności, warto posłużyć się tzw. ulgą na złe długi.

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to specjalny mechanizm mający za zadanie chronić przedsiębiorców przed podatku VAT za wystawione faktury, które wciąż nie zostały opłacone przez kontrahenta. Aby móc skorzystać z tej możliwości należy:

  1. sprawdzić, czy wystawiliśmy fakturę czynnemu podatnikowi VAT, niebędącemu w trakcie likwidacji lub upadłości na dzień złożenia deklaracji z wyszczególnioną ulgą,
  2. od terminu płatności minęło co najmniej 150 dni,
  3. od daty wystawienia faktury nie upłynęło więcej niż 2 lata (licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona).

Jeśli powyższe warunki są zachowane, możemy odzyskać zapłacony podatek. W tym celu należy jego wartość wpisać na minus w rejestrze sprzedaży VAT, w deklaracji VAT-7(K) zaznaczyć opcję "Tak" w pozycji 68 oraz dołączyć do niej dokument VAT-ZD, gdzie wpisujemy dane dłużnika oraz wartość podatku po skorygowaniu.

Jak odzyskać opłacony podatek dochodowy?

W wypadku chęci odzyskania opłaconego podatku dochodowego, należność wynikającą z nieopłaconej faktury możemy zaliczyć jako koszt uzyskania przychodów, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Możemy to zrobić tylko w wypadku, gdy najpierw uwzględniliśmy fakturę w przychodach oraz posiadamy odpowiedni dokument stwierdzający nieściągalność należności (postanowienie wydane przez organ postępowania egzekucyjnego, postanowienie sądu lub protokół sporządzony przez podatnika obrazujący, iż koszty procesu i koszty egzekucyjne byłyby równe lub wyższe od wartości zaległości).

Aby zdobyć powyższą dokumentację i odzyskać opłacony podatek dochodowy musimy wcześniej wejść na drogę sądową z powództwa cywilnego lub sporządzić protokół udowadniający, że takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.