2017-08-30

Procedura VAT-marża w obrocie elektroniką

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat skierowany do branży elektronicznej. Fiskus ostrzega w nim wszystkich tych przedsiębiorców, którzy stosują procedurę VAT-marża w przypadku sprzedaży nowego sprzętu.

Brak podstawy prawnej

Z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika jasny przekaz: nie jest prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych. Procedura VAT-marża może być więc stosowana tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i zakup nie był opodatkowany VAT przez dostawcę. Zazwyczaj w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, skupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Powyższe stanowisko fiskusa jest reakcją na powszechną w obrocie nowymi towarami praktykę stosowania procedury VAT-marża. Dotyczy to głównie towarów z kategorii elektroniki, w tym przede wszystkim telefonów komórkowych oraz tabletów.

Ustawowa regulacja wbrew praktyce

Zgodnie z art. 120 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Ustawa jednoznacznie określa zatem, że przepisy zawarte w rozdziale 4 (szczególne procedury m.in. w zakresie dostawy towarów używanych), nie mają zastosowania do przedmiotów nowych. Trudno tym bardziej uznać, że telefony komórkowe i tablety, mieszczą się w kategorii dzieł sztuki czy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, których również dotyczy wspomniany rozdział ustawy.

Sygnał ostrzegawczy

W dalszej części komunikatu ministerstwo finansów podkreśla, że niezgodne z prawem zastosowanie procedury VAT-marża może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej oraz sankcji VAT. Zwrócono również uwagę, że jednoczesne odliczenie podatku naliczonego od zakupu towarów jest także niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz wspomnianych konsekwencji prawnych.

Co równie istotne, nie jest również prawnie możliwe zakupienie telefonów komórkowych, rozliczenie tego zakupu w schemacie odwróconego obciążenia i następnie dokonanie sprzedaży w procedurze VAT-marża. Źródła / odesłania: Rzeczpospolita, komunikat Ministerstwa Finansów, ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221)