2017-09-01

Projekt ustawy. Zarząd sukcesyjny od 2018 roku

W obecnym systemie prawnym z chwilą śmierci przedsiębiorcy często konieczna staje się likwidacja firmy. Problem ten został jednak zauważony przez Ministerstwo Finansów i dzięki planowanej ustawie o zarządzie sukcesyjnym ma wkrótce zostać rozwiązany.

Uzasadniona potrzeba regulacji

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, po śmierci przedsiębiorcy możliwości dokonywania bieżących działań w ramach przedsiębiorstwa, takich jak sprzedaż towarów i świadczenie usług oraz regulowanie zobowiązań wobec pracowników czy kontrahentów, są poważnie ograniczone.

Zdaniem autorów projektu, obecnie skala trudności, jaka stoi przed ewentualnymi następcami prawnymi jest na tyle duża, że uzasadnia wprowadzenie zmian legislacyjnych w tym zakresie. Proponowane rozwiązania mają m.in. na celu ułatwienie kontynuowania działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci, w okresie między otwarciem spadku a jego działem.

Zakres regulacji

Wejście w życie instytucji tzw. zarządu sukcesyjnego wymagać będzie stosownych zmian w ustawach z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa podatkowego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, zarząd sukcesyjny to tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem w spadku, który powinien być powierzony jednej osobie, co upodabnia tę instytucję do działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

Stosownie do art. 7 projektowanej ustawy zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca (art. 11 ust. 1), jak również – w przypadku, gdy formalność ta nie zostanie dopełniona przed jego śmiercią – zarządcę może powołać m.in. małżonek przedsiębiorcy.

Okiem eksperta

– Założenia projektu są bez wątpienia słuszne. To bowiem niezwykle istotne, aby z chwilą śmierci przedsiębiorcy zabezpieczony był byt przedsiębiorstwa oraz interesy jego pracowników, kontrahentów czy też interes państwa. W obecnym stanie prawnym rzeczywiście pojawiają się problemy związane z sukcesją przedsiębiorstwa, które wynikają chociażby z wygaśnięcia niektórych umów, pełnomocnictw, decyzji czy koncesji – ocenia dla „Rzeczpospolitej” Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP. Aktualnie projekt znajduje się w fazie opiniowania. Będziemy was na bieżąco informować o postępie prac legislacyjnych.

Podstawa prawna: Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita, projekt ustawy