2017-09-08

Jak powinny brzmieć nazwy towarów i usług na paragonach?

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, a dokładnie § 8 ust. 1 pkt. 6, dokładnie wykazuje informacje, jakie obowiązkowo musi posiadać paragon fiskalny w sekcji wyszczególnionych towarów i usług. Z dokumentu wynika, że nazwy te muszą pozwalać na ich jednoznaczną identyfikację. Jak powinno wyglądać to w praktyce?

Jak nazywać produkty i usługi na paragonie?

Praktyczne zastosowanie § 8 ust. 1 pkt. 6 jest trudne do zdefiniowania. Dlatego przedsiębiorcy wykorzystujący kasy fiskalne i wydający klientom paragony jako dowody zakupu powinni posiłkować się wyjaśnieniami organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Te zakładają, że nazwa towaru lub usługi powinna być tak skonstruowana, żeby na pierwszy rzut oka było widać, z jakim produktem/usługą mamy do czynienia oraz, aby możliwe było przyporządkowanie odpowiadającej danej grupie produktowej/usługowej należnej stawki VAT już na podstawie samej nazwy.

Jakich nazw nie można umieszczać na paragonie?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów, których należy się wystrzegać jest wykorzystywanie w nazwach produktów opisów grup towarowych. Kupując np. mysz komputerową, nie może ona widnieć na dokumencie pod nazwą "akcesoria komputerowe", podobnie jak kupując sok pomarańczowy, nie może być on nabity na paragonie jako "napoje bezalkoholowe".

W tej sprawie interpretację 12 września 2013 roku złożył nawet Minister Finansów. Aby zapoznać się z nią szczegółowo, można odnaleźć ją pod sygnaturą PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492. 13 stycznia 2015 roku potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydając interpretację o sygnaturze IPTPP4/443-737/14-4/UNR. Co zrobić, kiedy w jednej grupie produktowej występują różne stawki VAT? Może się zdarzyć, że w ramach jednej grupy produktowej do poszczególnych towarów mogą być przypisane różne stawki VAT (np. prasa). Interpretacje przepisów mówią wyraźnie, że w takich sytuacjach w nazwie paragonu powinna zostać zawarta również wysokość owej stawki, np. prasa 5%.