2018-10-26

Sposoby pozyskania środków finansowych na założenie firmy

Koncepcja „coś z niczego” w biznesie się nie sprawdza. Założenie własnej firmy zawsze wymaga solidnego zaplecza finansowego. Niestety tylko nieliczni przedsiębiorcy dysponują środkami, które pozwalają otworzyć własną firmę, wypromować jej usługi oraz pozyskać klientów. Zdecydowana większość stoi przed koniecznością pozyskania odpowiedniego źródła finansowania.

Własne środki i pomoc bliskich

Własne oszczędności są najbardziej pewnym źródłem finansowania. Ryzykujemy tylko tym, co już posiadamy. Często jednak środki te wystarczają tylko na kapitał początkowy w spółce lub pierwsze wydatki w przypadku założenia działalności gospodarczej, zanim pojawią się zyski. Dobrym pomysłem jest pytanie o pomoc finansową w rodzinie i wśród przyjaciół. Być może uda się nie tylko zyskać dodatkowy zastrzyk gotówki, ale też cennego wspólnika. Aby jednak przekonać znajomych do swojego biznesu trzeba mieć przemyślany biznesplan i strategię działania.

Kredyt bankowy

Pieniądze na dofinansowanie firmy możemy uzyskać również w banku. Nie jest to proste, ponieważ banki oczekują dobrej zdolności kredytowej, lecz coraz więcej z nich posiada oferty skierowane do osób zamierzających dopiero otworzyć własną firmę. Oczywiście w tym wypadku trzeba liczyć się z wysokimi kosztami kredytu, które wynikają z braku zabezpieczenia.

Dotacje

W wielu przypadkach dobrym pomysłem jest staranie się o pieniądze z dotacji unijnych. Najłatwiej pozyskać je mogą osoby bezrobotne, niepełnosprawne, ludzie do 25 i od 45 roku życia, a także mieszkańcy terenów wiejskich czy kobiety po urlopie macierzyńskim. Często można liczyć nawet na świadczenia bezzwrotne. Innym źródłem otrzymania dotacji na start może być branie udział w licznych konkursach organizowanych chociażby przez organizacje pożytku publicznego czy ośrodki naukowe. Zazwyczaj kluczowe jest napisanie dobrego biznesplanu i interesujące przedstawienie oryginalnej koncepcji.

Pomoc inwestorów

Coraz większą popularnością cieszą się prywatne inwestycje tzw. Aniołów biznesu, jak również fundusze venture capital. Inwestorzy wspierają firmy we wczesnej fazie rozwoju. Czy dana firma uzyska kapitał w tej formie zależy od sposobu przedstawienia własnego pomysłu na biznes. To czy zainwestować w daną firmę decydują konkretni inwestorzy analizując przedstawioną firmę i jej potencjał na bazie własnych doświadczeń i wiedzy biznesowej. Niejednokrotnie oprócz środków finansowych można zyskać wsparcie merytoryczne.

Crowdfunding

Dużą popularność zyskuje też crowdfunding. Projekt może wesprzeć społeczeństwo poprzez drobne wpłaty. Najważniejsze jest atrakcyjne zaprezentowanie swojego pomysłu i zachęcenie innych, by bezinteresownie pomogli zrealizować nasze marzenie.