2018-10-29

Spółdzielnie socjalne – co warto o nich wiedzieć?

Założenie spółdzielni socjalnej to szansa dla wielu osób na zapewnienie sobie miejsca pracy, a także na poprawienie swojej sytuacji materialnej i społecznej. Podjęcie tego rodzaju działalności pomaga powrócić na rynek pracy i zdobywać doświadczenie.

Spółdzielnia socjalna - jak działa?

Spółdzielnia socjalna łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Ponad połowę członków powinny stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a więc między innymi bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni, uchodźcy, osoby zwalniane z zakładów karnych, a nawet osoby uzależnione lub chore psychicznie. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony państwa możliwe jest rozpoczęcie działalności przez osoby, które samodzielnie nie byłyby w stanie otworzyć własnej firmy i pozyskać na nią odpowiednich środków finansowych.

Aspekty formalne

Spółdzielnię socjalną może tworzyć grupa od trzech do pięćdziesięciu osób. Założyciele muszą podać jej nazwę, opracować statut, określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Muszą też podzielić się obowiązkami wynikającymi z prowadzeniem spółdzielni, bowiem wkład pracy jest najważniejszym aspektem umożliwiającym realizację celów gospodarczych. Statut spółdzielni socjalnej oraz niezbędne dokumenty należy złożyć do KRS-u.

Finansowanie spółdzielni socjalnej

Działalność spółdzielni socjalnych jest finansowana poprzez dotacje i pożyczki ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie spółdzielni mogą też liczyć na pomoc w zakresie doradztwa i usług związanych z finansami, księgowością, prawem i marketingiem. W dodatku spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłat sądowych przy rejestracji w KRS, mogą też liczyć na refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jak również na dotacje z PFRON. Warto też wiedzieć, że dochody spółdzielni przeznaczane na społeczną i zawodową reintegrację jej członków są zwolnione z podatku dochodowego. Spółdzielni socjalnej nie dotyczy też ustawa o rachunkowości, o ile jej obroty nie przekraczają 1,2mln euro rocznie.

Dla kogo spółdzielnia socjalna?

Temat spółdzielni socjalnych może budzić spore kontrowersje. Niejednokrotnie zdarza się tak, że spółdzielnie socjalne pomimo wsparcia szybko upadają. Przede wszystkim wynika to z braku wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Dlatego spółdzielnie są dla osób, które pomimo trudnej sytuacji posiadają kwalifikacje zawodowe, umiejętność pracy w grupie oraz inne ważne kompetencje miękkie i twarde, a jeśli nie posiadają określonych cech to konieczna jest chęć kształcenia się i doskonalenia zawodowego.