2018-08-28

Usługi hostingowe – sposób rozliczania

W czasach gdy niemal każdy ma dostęp do internetu, obecność w sieci jest praktycznie obowiązkowa dla każdej firmy, która chce działać prężnie, rozwijać się i cały czas pozyskiwać nowych klientów. Z utrzymaniem strony internetowej związane są usługi hostingowe. Podpowiadamy czym one są i jak je rozliczać.

Usługi hostingowe

Hostingodawcy zapewniają oprogramowanie pozwalające stworzyć stronę lub sklep internetowy, a także zasoby, które zapewnią opublikowanie i bezproblemowe funkcjonowanie strony www lub e-sklepu, a więc między innymi miejsce na serwerze. Firmy oferujące usługi hostingowe w ramach swoich usług zapewniają bezpieczeństwo danych i ochronę przed cyberatakami. Naturalnie usługi hostingowe są więc niezbędne dla przedsiębiorstwa, które chce funkcjonować w internecie.

Rozliczanie usług hostingowych

Zgodnie z powyższym wyjaśnieniem, oczywiste jest, że usługi hostingowe są niezbędne do stworzenia firmowej strony internetowej, a ta z kolei przyczynia się do osiągnięcia przychodów, bądź też do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym zakup usług hostingowych może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Metoda memoriałowa i metoda kasowa ujmowania kosztów

Przedsiębiorca może rozliczać wydatki poniesione na hosting metodą kasową lub metodą memoriałową. Pierwszy sposób zakłada ewidencjonowanie wydatków w księdze przychodów i rozchodów w momencie poniesienia wydatku, a więc w dniu wystawienia faktury za usługi hostingowe. Drugi sposób, czyli metoda memoriałowa, pozwala na zaliczenie wydatku na hosting jako kosztu pośredniego i tym samym koszty są ujmowane proporcjonalnie do roku podatkowego, którego dotyczą.

Zakup usług hostingowych od podmiotów zagranicznych

Niejednokrotnie polscy przedsiębiorcy kupują hosting od podmiotów zagranicznych. W tej sytuacji należy traktować transakcję jako import usług, a na nabywcy tych usług ciąży obowiązek rozliczenia podatku od towaru i usług (VAT). Jednocześnie można odliczyć podatek VAT jako koszt podatkowy, ponieważ zakup służy bezpośrednio działalności i wpływa na uzyskane przychody.