2018-09-04

Wydatki na edukację właściciela firmy a koszt podatkowy

W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu i rosnącej konkurencji w niemal każdej branży, konieczne jest podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowników jak i przedsiębiorców. W tym drugim przypadku często powstaje pytanie czy właściciel firmy może wliczyć wydatki na własną edukację do kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się, że może, ale pod pewnymi warunkami.

Koszty uzyskania przychodów

Odpowiedzi na pytanie o wydatki na edukację przedsiębiorcy a koszt podatkowy należy szukać w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Jednocześnie w art. 23 ustawy o PIT, który wymienia elementy, które nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie ma zapisu o wydatkach na edukację. Oznacza to, że nie ma przeciwwskazań do zaliczenia wydatków na edukację przedsiębiorcy o ile wpływają one bezpośrednio na osiągnięcie przychodu lub jego zabezpieczenie. Konieczne jest też właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków.

Studia wyższe

Zgodnie z powyższymi wnioskami wszelkie koszty związane z uzyskaniem wyższego wykształcenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. I to nie tylko opłaty za studia, ale też podręczniki, materiały edukacyjne i inne wydatki związane bezpośrednio z edukacją. Jednak podniesione kwalifikacje muszą realnie wpływać na osiąganie przychodów, co oznacza, że kierunek studiów musi dotyczyć branży, w której działa dana działalność gospodarcza.

Kursy językowe

Nie ma wątpliwości, że poza wyższym wykształceniem to właśnie nauka języków obcych pozwala znacznie podnieść własne kwalifikacje. Znajomość języków obcych pozwala nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi zza granicy oraz rozwijać działalność gospodarczą na międzynarodowym rynku. Dlatego też zasadniczo nie ma problemu, by przedsiębiorca wliczył koszt nauki języków obcych do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie przedsiębiorca powinien wykazać, że znajomość języków obcych wpływa bezpośrednio na jakość i zakres świadczonych usług lub jest związana z obszarem działalności firmy.

Prawo jazdy

Najwięcej wątpliwości budzi zaliczenie wydatków na kurs prawa jazdy do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście nie ma wątpliwości co do tego, że posiadanie prawa jazdy przez przedsiębiorcę znacząco wpływa prowadzenie działalności gospodarczej, jednak według urzędników prawo jazdy kategorii B nie służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz ułatwia również życie prywatne. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą mieć trudności w zaliczeniu takiego wydatku do kosztów prowadzenia działalności. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku prawa jazdy innych kategorii, np. kategorii C (ciągniki rolnicze, ciężarówki etc.)

Literatura branżowa

Koszt uzyskania przychodu mogą stanowić wydatki na literaturę i prasę, o ile dotyczy ona branży, w której działa dany przedsiębiorca. W związku z tym nie mogą to być tytuły o tematyce ogólnej, lecz wydawnictwa branżowe.