2019-01-04

CIT i PIT w 2019 roku – jakie zmiany?

Podpisana 23 października 2018 roku przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw wprowadziła kilkadziesiąt mniejszych lub większych modyfikacji. Jakie zmiany w CIT i PIT pojawiły się w 2019 roku?

Zmiany CIT i PIT w 2019 roku

Celem wprowadzonych zmian w ustawach o podatkach dochodowych było zwiększenie przejrzystości przepisów, uregulowanie ich oraz ułatwienie podatnikom wykonywania ich obowiązków podatkowych. W związku z tym wprowadzonych zostało kilkadziesiąt zmian, spośród których w poniższym artykule wybraliśmy te najbardziej znaczące.

Najważniejsze zmiany w PIT, jakie weszły w życie w 2019 roku:

  • składając zeznanie podatkowe po ustalonym terminie (30 kwietnia) małżonkowie wciąż mogą rozliczyć się razem, a osoby samotnie wychowujące dzieci mogą zachować preferencyjne warunki opodatkowania swoich przychodów,

  • spadkobierca może wliczyć okres posiadania nieruchomości lub posiadania do niej praw majątkowych w 5 letni okres warunkujący możliwość jej nieopodatkowanego zbycia,

  • podobnie małżonkowie, którzy na skutek rozwodu lub innego powodu ustania wspólnoty majątkowej, mogą zaliczyć czas posiadania nieruchomości (lub praw do niej) w 5 letni okres warunkujący możliwość jej nieopodatkowanego zbycia,

  • zwolnienie z podatku dla rolników sprzedających nieruchomości rolne, z wyjątkiem działek, które w momencie sprzedaży utraciły status rolnych,

  • wydłużenie do 3 lat warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej,

  • limity w kosztach uzyskania przychodu z tytułu amortyzacji pojazdów wynoszących 255 tys. zł dla samochodów elektrycznych i 150 tys. zł dla pozostałych pojazdów.

Najważniejsze zmiany w CIT, jakie weszły w życie w 2019 roku:

  • grupy kapitałowe nie muszą obowiązkowo publikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu lub wykreśleniu grupy,

  • grupa podmiotów, których przychody zaliczane są do przychodów innych niż pochodzące z zysków kapitałowych powiększona została o domy maklerskie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,

  • analogicznie do ustawy o PIT, wprowadzone zostają limity amortyzacyjne na pojazdy wykorzystywane w firmach oraz zwolnienie z podatku dochodowego przy zbyciu nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego,

  • zastąpienie stawki 15% CIT stawką 9% przeznaczoną dla małych podatników, których obroty w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.