2019-01-07

Exit tax, czyli podatek od wyprowadzki – jakie zmiany wprowadza?

Exit tax to jedna z najczęściej omawianych zmian podatkowych. Zdaniem polityków nie uderzy ona w przedsiębiorców, a jedynie będzie narzędziem, które zapobiegnie wyprowadzaniu zysków poza granice państwa. Co za sobą niesie?

Podatek od wyprowadzki zarobkowej

Wiceminister finansów Paweł Gruza określa podatek exit tax, jako „opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa”. Tym samym podatek ma dotyczyć jedynie przeniesienia aktywów, które pozbawia państwo prawa do opodatkowania dochodu powstałego jeszcze przed przeniesieniem aktywów. Wszystko wskazuje na to, że firmy zapłacą nowy podatek zarówno wtedy, gdy zechcą przenieść firmę w całości, jak i przenosząc biznes częściowo.

Exit tax - zmiany

Chcąc zmienić rezydenturę podatkową płatnik zostanie obciążony podatkiem, którego kwota zostanie ustalona w oparciu o dochody. Jednocześnie podatek nie będzie dotyczył wszystkich. Podatek dotyczy tych, których firmy lub przenoszone części aktywów przekraczają wartość 2 milionów złotych. Podatek w wysokości 19% będzie potrącany od kwoty powyżej wspomnianych 2 mln zł.

Podatek od osób fizycznych

Exit tax nie będzie dotyczył jedynie działalności gospodarczych, lecz również osób fizycznych, które uzyskują dochody chociażby z tytułu papierów wartościowych, akcji, funduszy inwestycyjnych, udziałów w spółkach, etc. W tym wypadku również obowiązuje próg wartości niezrealizowanych zysków, który musi przekraczać 2 mln zł. Co ciekawe, podatek od wyprowadzki będzie dotyczyć nie tylko obywateli Polski, ale też wszystkich osób, które zamieszkują nasz kraj więcej niż 5 lat. W przypadku osób fizycznych będzie obowiązywało opodatkowanie w wysokości 3% i 19% w zależności od statusu podatnika i możliwości precyzyjnego ustalenia wartości majątku przenoszonego za granicę.

Polskie prawo a dyrektywy unijne

Zgodnie z unijną Dyrektywą ATAD z 2016 roku podatek od wyprowadzki powinien zacząć obowiązywać dopiero od 2020 roku, tymczasem polski podatek od wyprowadzki wprowadzono od stycznia 2019 roku. Ponadto polska wersja prawa podatkowego w zakresie exit tax znacznie wykracza poza założenia dyrektywy unijnej. Wiele wskazuje na to, że restrykcyjny kształt nowego podatku i liczne niejasne regulacje mogą być przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem.