2019-09-24

Sprzedaż majątku firmowego po zamknięciu działalności

Prowadząc działalność gospodarczą często nabywamy produkty oraz urządzenia wykorzystywane w codziennej pracy. Gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu biznesu, możemy je sprzedać. Jak wygląda sprzedaż majątku firmy po likwidacji działalności?

Sprzedaż majątku firmy po likwidacji działalności – o czym warto pamiętać?

Jeśli nabyliśmy dany produkt na fakturę, którą następnie wliczyliśmy w koszty prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, musimy wiedzieć, że każda sprzedaż takiego przedmiotu wiąże się również z opłaceniem należnych podatków. W poniższym artykule pokazujemy, jak tego dokonać w sytuacji, w której rozliczamy się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Bez względu na rodzaj księgowości w zamykanej firmie, pierwszym krokiem na drodze do sprzedaży majątku firmowego po zakończeniu prowadzenia działalności jest stworzenie tzw. spisu z natury. Ma on na celu m.in. wyszczególnienie wszystkich towarów handlowych oraz składników majątku (wyposażenie, środki trwałe etc.), które jesteśmy w stanie spieniężyć.

Sprzedaż składników majątku a podatek dochodowy w KPiR

W momencie, gdy posiadamy spis z natury wszystkich składników majątku, kolejnym krokiem staje się określenie kwoty przychodu, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć na jego sprzedaży. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT będzie to cena sprzedaży każdego z produktów z osobna.

Kolejny punkt to ustalenie kwoty kosztu uzyskania przychodu. Dokonać tego możemy na różne sposoby, w zależności od konkretnego składnika majątku, np. - dla towarów handlowych, materiałów do ich produkcji oraz wyposażenia firmowego kosztem jest wysokość wydatków poniesionych na ich nabycie, - dla środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych kosztem będzie różnica między wartością początkową a sumą dokonanych do tej pory odpisów amortyzacyjnych.

Następnie jako byli przedsiębiorcy zmuszeni jesteśmy do opłacenia podatku dochodowego zgodnie z kwotą sprzedaży składników majątku. Mamy na to czas do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania transakcji. Jako byli przedsiębiorcy tracimy także prawo do kwartalnych rozliczeń PIT, o czym warto pamiętać wyprzedając majątek firmy po likwidacji działalności.

Sprzedaż majątku a VAT

Rozliczając się w oparciu o KPiR warto pamiętać również o podatku od towarów i usług, który na podstawie faktur zakupu mogliśmy odliczyć od nabywania składników majątku.

Jeśli wyposażenie, towary handlowe oraz środki trwałe sprzedajemy jako osoba prywatna, nie rodzi to konsekwencji podatkowych pod warunkiem, że rozliczyliśmy VAT od remanentu w ostatniej przesyłanej do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K).

Do zapłacenia należnego podatku przy sprzedaży zmuszeni jesteśmy dopiero w sytuacji, gdy sprzedaż majątku zlikwidowanej działalności gospodarczej będzie prowadzona przez inną działalność założoną przez nas przed upływem 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej (działalność, dodajmy, do której składniki majątku wykazane we wspomnianym remanencie zostały wprowadzone na stan).

Sprzedaż majątku firmy po likwidacji działalności – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku, gdy rozliczaliśmy naszą firmę ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, droga do rozliczenia majątku firmowego wygląda podobnie, jak w przypadku KPiR.

Po wykonaniu spisu z natury tutaj również należy ustalić w pierwszej kolejności kwotę przychodu, a następnie stawki ryczałtu obrazujące kwoty podatku za konkretne składniki majątku.

Wysokość stawek ustalona jest w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który mówi, że w przypadku sprzedaży majątku pozostałego po prowadzonej działalności zastosowanie mają dwie stawki: 3% oraz 10%: - stawkę 3% stosujemy w przypadku sprzedaży ruchomych składników majątku, - stawkę 10% stosujemy np. przy sprzedaży praw majątkowych lub nieruchomości.

Sprzedaż majątku firmowego po zamknięciu działalności gospodarczej wymaga od nas wykorzystania odpowiednich procedur opisanych szczegółowo w ustawach związanych z opłacanymi przez nas podatkami dochodowymi. Dlatego też w momencie, gdy rezygnujemy ze ścieżki przedsiębiorcy i chcemy pozbyć się pozostałego po działalności wyposażenia oraz środków trwałych, zmuszeni jesteśmy do rozliczenia każdej sprzedaży zgodnie z opisanymi powyżej regułami. Niedostosowanie się do nich może spowodować niemiłe w skutkach konsekwencje podatkowe.