• 2017-07-20
 • 2017-07-13
 • 2017-07-11
 • 2017-07-07

  Najpopularniejsze kierunki wakacyjne w 2017 roku

  Sezon wakacyjny rozpoczął się na dobre, a to oznacza, że większość z nas wkrótce rozpocznie urlopy. Niestety pogoda w tym roku nie rozpieszcza - synoptycy prognozują, że tegoroczny lipiec będzie najzimniejszym od 13 lat. Dla osób rozważających urlop za granicą przygotowaliśmy więc przegląd najpopularniejszych wakacyjnych kierunków :)

  więcej >
 • 2017-07-05

  Nieistniejący kontrahenci, a sankcje VAT

  1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahentów spada na każdego podatnika. Jak zmieniły się sankcje w VAT i jak uchronić firmę przed ich konsekwencjami?

  więcej >
 • 2017-07-03

  Wydatki na usługi doradcze i prawne

  Wydatki ponoszone na usługi doradcze i prawne stanowią najczęściej pośrednie koszty uzyskania przychodu. Usługi te nie mają bowiem zazwyczaj bezpośredniego wpływu na uzyskanie konkretnego przychodu. Ich poniesienie nie daje możliwości ustalenia, w jakim okresie, w jakiej wysokości i czy w ogóle powstał związany z nimi przychód. Samo udokumentowanie takich wydatków nie wystarczy - twierdzą sądy administracyjne.

  więcej >
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - jednolite zasady

  Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwana głęboka reforma ochrony danych osobowych. Choć od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowego rozporządzenia i dyrektywy minął już ponad rok, to jednak niewielu z nas poświęca temu zagadnieniu należną uwagę. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

  więcej >
 • 2017-06-26

  Wydatek na spłatę wierzytelności hipotecznej nie pomniejsza przychodu do opodatkowania

  Przychodem z tytułu zbycia nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Przez koszty odpłatnego zbycia nieruchomości należy rozumieć te wydatki, które są bezpośrednio związane ze zbyciem nieruchomości, bez poniesienia których do jej zbycia by nie doszło. Wydatek na spłatę wierzytelności hipotecznej takim wydatkiem nie jest - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2017-06-23

  Ulga w podatku rolnym. Co może wójt?

  Działalność rolnicza narażona jest na wiele nagłych i niespodziewanych zdarzeń, a ze względu na swoją specyfikę – przede wszystkim zdarzeń losowych, np. nawałnice czy susze. W jakich przypadkach kierownik jednostki samorządowej może zwolnić rolnika z płacenia podatku?

  więcej >
 • Zmiany w prawie bilansowym i plany na przyszłość

  Zaledwie kilka miesięcy minęło od ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości a już są projektowane kolejne zmiany. Ministerstwo Finansów stawia sobie za cel wprowadzenie edytowalnej formy elektronicznych sprawozdań finansowych, która pozwoli na zwiększenie dostępności i przydatności informacji zawartych w raportach. Aktywnie pracuje też Komitet Standardów Rachunkowości. Księgowych i producentów oprogramowania czekają więc nowe wyzwania.

  więcej >
 • 2017-06-07

  50% koszty obejmują również premię

  Premia uznaniowa, o ile jest bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika - twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem przez niego tymi prawami, może być przychodem pracownika określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, pozwalającym na zastosowanie 50 proc. kosztów dla twórców. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty wynagrodzenia pracownikom - twórcom w postaci premii – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  więcej >